Beverly's Hill

Fishing in July – Årets seifiske

Fishing in July – Årets seifiske

Julimåneden er det ofte stor oppfar – sild og brisling jages av storsei. Måkene samler seg på fjorden. Og det gjør fiskerene også.

In the month of July we often see lots of activitity on the fjord.  The large pollak chase the herring.  The seagulls gather on the fjord .  And so do the fishermen.